Management deşeuri

Managementul deşeurilor cuprinde activităţile de colectare sau stocare, transport, tratare, valorificare sau eliminare a deşeurilor.

Organizarea activităţii de gestionare a deşeurilor de producţie este obligaţia generatorului.

Generarea deşeurilor este urmarea oricărei activităţi industriale sau casnice. Problematica deşeurilor trebuie abordată într-un mod conştient, având în vedere păstrarea calităţii mediului şi a sănătăţii populaţiei.

Managementul deşeurilor este reglementată printr-o legislaţie autohtonă armonizată cu legislaţia (Directivele) Uniunii Europene.

Legislatie management deșeuri

 • LEGEA nr. 211 /2011 Privind regimul deseurilor
 • H.G. nr. 856/2002 Evidenţa gestiunii deşeurilor şi lista deşeurilor
 • LEGEA nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • H.G. nr. 1872/2006 Gestiunea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • ORDINUL nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje
 • H.G. nr. 235/2007 Gestionarea uleiurilor uzate
 • H.G. nr. 170/2004 Gestionarea anvelopelor uzate
 • Regulamentul 1013/2006 privind transferurile de deşeuri
 • HG nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România (ADR)
 • H.G. nr. 1061/2008 Transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României
 • H.G. nr.349/2005 Privind depozitarea deseurilor
 • H.G. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri
 • ORDINUL nr. 757/2009 Pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor
 • ORDINUL nr. 2854/2011 Privind Planul Regional de Gestionare a Deseurilor Reginunea 7, revizuit
 • OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
 • HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori
 • HG nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei Nationale de Gestionare a Deseurilor 2014-2020

Verificare cod CAEN

Alegeţi codul CAEN activităţii Dumneavoastră
caută

Contact

520036 Sfântu Gheorghe
Str. Lunca Oltului nr. 7
Jud. Covasna, România

E-mail: email
Telefon / fax: telefon / fax