Autorizări

Activităţile operatorilor cu impact asupra mediului, care necesită autorizare din partea autorităţii publice pentru protecţia mediului sunt descrise, pe baza codului CAEN rev1, în Ordinul MMDD nr. 1798 din 19.11.2007, Anexa nr. 1 şi sunt expuse conform legii în loc vizibil la sediul sau prin postare pe pagina proprie web a autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului. Corespondența dintre codurile CAEN rev1 și rev2 (actual în folosință) se face prin consultarea Ordinul preşedintelui INS nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.

Acordul de mediu este un act tehnico-juridic prin care se stabilesc condiţiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protecţiei mediului. Acordul de mediu reprezintă decizia autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului (ATPM), care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul din punct de vedere al protecţiei mediului.

Autorizaţia de mediu este un act tehnico-juridic emis de ATPM, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare a unei activităţi existente sau a unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului.

Autorizaţia integrată de mediu este un act tehnico-juridic emis de autorităţile competente, conform dispoziţiilor legale in vigoare privind prevenirea si controlul integrat al poluării.

La solicitarea unei autorizaţii de mediu titularul activităţii este obligat sa depună la ATPM următoarele acte:

  1. cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu;
  2. fişa de prezentare si declaraţie;
  3. dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare admise;
  4. planul de situaţie şi planul de încadrare in zona a obiectivului;
  5. procesul-verbal de constatare pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu, după caz.

După verificarea amplasamentului şi a documentaţiei prezentate, ATPM supune decizia de autorizare dezbaterii publice pe o perioadă de 30 zile, termen în care decizia poate fi contestată.

Autorizaţia de mediu se eliberează în termen de max. 90 de zile de la predarea documentaţiei complete.

Autorizaţia de mediu are valabilitate nedeterminată cu condiția obținerii vizei anuale, dar este necesară o revizuire de fiecare dată când se produce o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării acestui act.

Pentru informaţii mai detaliate, asistenţă sau formulare necesare apelaţi la serviciile oferite de Ecologistics.
Conţinutul textului are un caracter explicativ şi nu este o reproducere exactă a legii. Autorii nu îşi asumă nici o răspundere pentru eventualele interpretări greşite cauzate de caracterul simplist a informaţiilor afişate.

Verificare cod CAEN

Alegeţi codul CAEN activităţii Dumneavoastră
caută

Contact

520036 Sfântu Gheorghe
Str. Lunca Oltului nr. 7
Jud. Covasna, România

E-mail: email
Telefon / fax: telefon / fax